AZ ISKOLÁNKBAN TANÍTÓ PEDAGÓGUSOK

foto NÉV TANÍTOTT TANTÁRGY(AK) FOGADÓÓRA
foto Hetei József
igazgató
történelem -
foto Szatmári Zoltánné
igazgatóhelyettes
matematika -
foto Petneházy Zoltánné
igazgatóhelyettes
angol -
nincs kép Antal Istvánné
tanító
matematika
ének
rajz
magyar
-
foto Ányosné Szlovák Viktória
tanító
hon és népismeret
angol
-
nincs kép Balogh Viola
tanár
biológia
technika és életvitel
-
foto Bazsek-Kiss Szilvia
tanár
angol -
foto Borsiné Nyíri Ildikó
tanár
ének-zene -
foto Csehné Ragályi Nóra
tanár
matematika
kémia
-
foto Fedor Éva
tanító
környezetismeret
rajz
ének
-
nincs kép Garancsyné Varga Nóra
tanító
magyar
matematika
környezetismeret
rajz 
-
nincs kép Hornyákné Sőrés Judit
tanár
német -
foto Jankóné Árva Erzsébet
tanár
magyar nyelv és irodalom -
nincs kép Kerekes Beatrix
tanár
történelem -
foto Kocsisné Csetreki Emese
tanár
informatika -
foto Kovalcsik Julianna
tanár
matematika -
foto Krajnyák-Szuli Hajnalka
tanító
magyar
környezetismeret
-
foto Krizsánné Daskó Magdolna
tanító
magyar nyelv és irodalom
matematika
testnevelés
erkölcstan
ének-zene
technika-és életvitel
-
foto Kullár-Halász Ildikó
tanító
testnevelés -
foto Lakatosné Kozma Andrea
tanító
szabadidős csoportvezető
környezetismeret
rajz
technika
-
foto Márton Éva
tanító
szabadidős csoportvezető
környezetismeret
testnevelés
technika
etika
-
foto Nagy Lászlóné
tanító
szabadidős csoportvezető
matematika
technika
-
foto Nagyné Egri Edit
tanító és tanár
szabadidős csoportvezető
matematika
környezetismeret
technika-és életvitel
erkölcstan
vizuális kultúra
-
foto Novákiné Tóth Anita
tanító
matematika
testnevelés
ének-zene
-
foto Szabó Marianna
tanító
magyar
környezetismeret
testnevelés
rajz
ének
-
nincs kép Szalóki Eszter
tanár
angol
-
nincs kép Szilágyi Brigitta
tanító
testnevelés és sport -
nincs kép Szélesné Szász Ildikó
tanár
matematika
vizuális kultúra
környezetismeret
szabadidős csoportvezető
-
foto Szikoráné Duka Andrea
tanár
biológia
fizika
-
foto Vad Attiláné Hódos Erika
Fejlesztőpedagógus
  -
foto Vargáné Lókodi Mónika
tanító
magyar
matematika
testnevelés
ének
-
foto Várhidiné Harmati Erzsébet
tanár
rajz-és vizuális kultúra -
foto Vedres Éva
tanár
magyar nyelv és irodalom -

© 2021 Debreceni Benedek Elek Általános Iskola