BEISKOLÁZÁS

Tisztelt Szülők!

1976 őszétől működő iskolánk jól megközelíthető helyen, Debrecen belvárosi körzetében található. Ebben a tanévben 396 tanuló jár hozzánk.
Felújított épületben, megújult terekben végezzük nevelő-oktató munkánkat.

Célunk, hogy az ismeretközlő oktatás helyett egyénre szabott, kompetencia alapú oktatást valósítsunk meg. EGYÉNI KÉPESSÉG- ÉS TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMUNK keretein belül végezzük tanulóink képességeinek és tehetségének teljes körű kibontakoztatását.

A 2016/2017-es tanévtől megkaptuk az AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT minősítést. A továbbiakban is tagja vagyunk az ÖKOISKOLÁK hálózatának. Pedagógusaink kiemelten kívánnak foglalkozni a test és a lélek harmonikus fejlesztésével, az elemi műveltségbeli alapok megteremtésével, ill. az alapműveltség továbbépítésével. Segítséget kívánunk nyújtani tanulóinknak a tanulási stratégiák helyes megválasztásában. Olyan alapokat kívánunk biztosítani, amelyek képessé teszik a gyerekeket a középiskolában való helytállásra.

Az iskolai oktató és nevelő munkát segíti:

* 18 tanteremben interaktív tábla,
* jól felszerelt számítástechnika terem,
* digitális nyelvi labor,
* teljes wifi lefedettség,
* felújított tornaterem,
* jól felszerelt tankonyha,
* 10.000 kötetes könyvtár,
* közösségi tér,
továbbá:
* fejlesztő pedagógus,
* logopédus,
* pedagógiai asszisztens,
* rendszergazda,
* könyvtáros,
* mérés-értékelés szakértők,
* tehetségfejlesztő szakértő,
* alapítványunk.

Tanórán kívüli lehetőségek:

* erdei iskola program
* Ökoiskola program
* tanulmányi versenyek
* pályázatok
* Határtalanul! program
* diákolimpia
* Bozsik-program
* tantárgyi tehetséggondozó
* énekkar, furulya szakkör
* rajz szakkör, kézműves foglalkozás
* sakk-logika
* fotó szakkör
* természetbarát klub
* iskolarádió

Kiemelt területeink:

* első évfolyamon hagyományos (hangoztató, elemző, összetevő, szótagoló) módszer
* első évfolyamtól idegen nyelv és informatika oktatás
* sakk-logika oktatás
* művészeti nevelés
* nyelvvizsga-program
* ECDL-program


Tanulói ügyeletet biztosítunk, 6:45-7:45 és 16:00-17:00 óra között.
A beiskolázás módjáról az óvodák adnak tájékoztatást.

Hetei József
igazgató

Iskolások leszünk!

Szeretettel hív és vár
a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola2019. november 23-án
szombaton 9.00-tól
a "Te is iskolás leszel?" című játékos ismerkedő délelőttünkre.
Bemutatkoznak iskolánk szakkörei és egy mesejátékot is láthattok.


© 2021 Debreceni Benedek Elek Általános Iskola